Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 28 listopada 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert


Zarząd Powiatu Gostyńskiego na posiedzeniu, które odbyło się 27 listopada podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wg harmonogramu:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie we wskazanych lokalach powiatowych i gminnych na terenie powiatu gostyńskiego, tj.:

1. w Piaskach w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski.

Czas udzielania pomocy prawnej: poniedziałki w godz. od 14:00 do 18:00.

2. w Gostyniu w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.

Czas udzielania pomocy prawnej: przez 3 dni w tygodniu, tj.:

- wtorki od godz. 13:00 do 17:00,
- czwartki od godz. 13:00 do 17:00,
- piątki od godz. 13:00 do 17:00.

3. w Pogorzeli w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela.

Czas udzielania pomocy prawnej: środa w godz. od 9:00 do 13:00.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w Gostyniu w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.

Czas świadczenia poradnictwa: przez 5 dni w tygodniu, tj.:

- poniedziałki od godz. 8:00 do 12:00,
- wtorki od godz. 8:00 do 12:00,
- środy od godz. 8:00 do 12:00,
- czwartki od godz. 8:00 do 12:00,
- piątki od godz. 8:00 do 12:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Wizytę w punktach można zgłosić w następujący sposób:

- przez Internet na stronie:  https://powiatgostynski.npp-24.pl/

- telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,

-  e-mailem na adres:  rejestracjanpp [at] powiat.gostyn.pl


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies