Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 13 sierpnia 2019 roku

Wystawa „W rodzinie siła” zachęca do zostania rodzicem zastępczym


Dla podkreślenia tegorocznych obchodów dnia rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie „DZIECKO”, przy dofinansowaniu Fundacji EY i powiatu gostyńskiego przygotowały wiele działań. Przypominają one, że każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa forma pomocy rodzicom, którzy nie mogą sami wychowywać swoich dzieci, a dla dzieci to szansa na spokojne dzieciństwo i młodość.

Jedną z aktywności był konkurs plastyczny dla dzieci: „W rodzinie siła”. Wpłynęło na niego wiele prac. Ogłoszenie wyników i prezentacja prac miały miejsce w czasie festynu Rodzinne Popołudnie, odbywającego się pod hasłem: „Rodzina Zastępcza Dom Otwarty” w Gostyńskim Ośrodku Kultury. Były wspólne zabawy, warsztaty, konkursy, występy i pokazy.

W kategorii przedszkoli 1 miejsce zajęła Maja Adamek z Przedszkola nr 7 w Gostyniu, 2 miejsce – Klara Podgórska-Drobnik z Przedszkola Dziecięcy Raj w Gostyniu, 3 miejsce – Adaś Bryl z Przedszkola nr 7 w Gostyniu; wyróżnienie przyznano Lenie Bojańskiej.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Wojciech Maćkowiak ze Szkoły Podstawowej w Ciołkowie, 2 miejsce zajęła Lena Begale ze Szkoły Podstawowej w Pępowie, 3 miejsce – Dominika Matuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Pępowie. Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Bogdański (SP Ciołkowo), Wojciech Gruchociak (SP Pępowo), Tobiasz Glapiak (SP Ciołkowo), Ewa Milewska (SP Pępowo).

Obecnie prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w holu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 (I poziom).

W siedzibie PCPR w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, można pozyskać informacje na temat pieczy zastępczej. Specjaliści PCPR w Gostyniu porozmawiają ze wszystkimi, którzy rozważają zostanie rodziną zastępczą. Chętni mogą się zgłaszać do: PP. Lucyny Nowak, Julity Krzyżyńskiej oraz Martyny Linkowskiej w siedziba PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65 572 75 28 i 603 533 381 w poniedziałki od 8.00do 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00.

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektów Rodzinne popołudnie” i „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies