Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 10 września 2019 roku

X sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
X sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
10 września 2019 r., godz. 13:00

 

 

  1. Otwarcie i ustalenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.
  1. Zakończenie.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Gostyńskiego

/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies