Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XXXVII nadzwyczajne sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
24 stycznia 2018 r., godz. 7:30

  1. Otwarcie i ustalenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
    • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
    • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies