Kalendarz imprez

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 25 września 2019 roku

Zaproszenie na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej


25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Krajową Administrację Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl. Choć udział w wydarzeniu jest bezpłatny, to liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 17 września.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działa od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparła już kilka tysięcy organizacji. Skupia profesjonalistów i pasjonatów.

Jako Federacja działa m.in. na rzecz: wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych; uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami; wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych; budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla. Od kilku lat prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynuje pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce. Specjalizuje się we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski; rzecznictwie i procesach konsultacyjnych; animacji aktywności społecznej i wolontariacie; poradnictwie dla organizacji obywatelskich i mieszkańców. W 2012 r. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych stworzyła w Poznaniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu.


Opracowanie: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies