Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 11 stycznia 2019 roku

Złote technikum w ZSZ w Gostyniu


W pierwszej setce w Polsce i dziesiątce w Wielkopolsce znalazło się technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Ranking przeprowadzony przez czasopismo „ Perspektywa” uwzględnia sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Tym samym ZSZ otrzymał tytuł „Złotej szkoły 2019”.

Corocznie czasopismo: „Perspektywa” dokonuje oceny najlepszych liceów i techników w Polsce. W rankingu techników uwzględnia się szkoły dla młodzieży, w których maturę zdawało co najmniej 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W rankingu wzięto pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Bardzo duży sukces odniósł Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Technikum prowadzone w tej szkole znalazło się na 100.  miejscu rankingu, awansując w stosunku do roku poprzedniego aż o 123 pozycje. Szkoła zajęła także 7. miejsce w Wielkopolsce i otrzymała tytuł „Złotej Szkoły 2019”. Na sukces składa się wysoki poziom nauczania, rozwijanie zainteresowań uczniów i ich wyniki w olimpiadach przedmiotowych.

 - Przede wszystkim składam Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz Rodzicom serdeczne gratulacje za osiągnięcie tak znakomitego miejsca w rankingu ogólnopolskim. Jako organ prowadzący bardzo się cieszymy z sukcesu szkoły, tym bardziej, że szkoła ciągle się dynamicznie rozwija. Wspieramy szkołę poprzez uruchamianie nowych kierunków kształcenia zawodowego, realizację zajęć pozalekcyjnych oraz doskonalenie zawodowe uczniów w ramach realizacji programu „Erasmus +”, które pozwalają na lepsze przygotowanie uczniów do olimpiad, egzaminów maturalnych i zawodowych. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu jak pokazują kolejne lata to prawie pewniak w olimpiadzie logistycznej. Ta szkoła to również przykład, że ciężka praca całego środowiska szkolnego zawsze przynosi efekty. Oczywiście, życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie nasze szkoły znajdowały się w czołówkach rankingu i tego im życzymy – komentuje Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies