Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 13 września 2019 roku

Zostań żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej na stanowiska w 125.Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie. Najbliższy termin podstawowego 16-dniowego przeszkolenia to 29 listopada 2019.

Do służby mogą zgłaszać się mężczyźni i kobiety, którzy odbywali służbę wojskową jak i osoby bez żadnego przeszkolenia wojskowego. Kandydaci muszą spełnić podstawowe warunki: posiadać obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność fizyczną i psychiczną do czynnej służby wojskowej, mieć 18 – 55 lat (do 63 oficerowie i podoficerowie), nie być karanymi za przestępstwa umyślne. Dokumenty jakie należy dostarczyć to: wniosek (do pobrania na miejscu), świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia oraz dowód osobisty

Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie WKU w Lesznie (ul. Zamenhofa 32) oraz przez platformę e-PUAP. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie: www.wkuleszno.wp.mil.pl w zakładce „Wojska Obrony Terytorialnej”, a także pod numerami telefonów: 261677222 i 261677219.


Opracowanie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies