Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 09 października 2018 roku

ZSS w Brzeziu zaprasza na drzwi otwarte


Już w piątek nastąpi otwarcie nowej części Zespołu Szkół Specjalnej w Brzeziu. Będzie to też okazja do obejrzenia szkoły od środka. Uczniowie i grono pedagogiczne zapraszają na drzwi otwarte.

W piątek 12 października 2018 roku o godzinie 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie hali sportowej oraz nowych pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu. W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych rozbudowano szkołę oraz wyposażono nowo powstałe pomieszczenia. Powstała sala gimnastyczna o wymiarach 12m x 24mdodatkowe 3 sale lekcyjne, w których znajdują się pracownie: fizyczna, matematyczna oraz językowa, a także 3 pokoje do zajęć rewalidacyjnych: pracownia EFG Biofeedback, „sala doświadczania świata” oraz pracownia alternatywnej i wspomagającej komunikacji.

Poza tym w nowo wybudowanym budynku znajduje się świetlica, sala korekcyjna ze sprzętem do rehabilitacji ruchowej, szatnie, toalety, pomieszczenie socjalne i gospodarcze oraz magazyn.

Już w piątek szkołę odwiedzić będą mogli wszyscy mieszkańcy powiatu gostyńskiego. Między godzinami 15.00  a 17.00 w Zespole Szkół Specjalnych odbędą się drzwi otwarte.  Serdecznie zapraszamy!


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies