Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 05 lipca 2018 roku

ZSZ w Gostyniu będzie miał „szatnie na medal”

Nowy wygląd zyskają szatnie przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Wszystko dzięki dofinansowaniu z programu „Szatnia na medal” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Powiat gostyński otrzymał kolejne dofinansowanie.


Nowy wygląd zyskają szatnie przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Wszystko dzięki dofinansowaniu z programu „Szatnia na medal” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Powiat gostyński otrzymał kolejne dofinansowanie.

W ramach prac wykonany zostanie remont ścian (nowe tynki i płytki), wymiana posadzek, instalacji grzewczej, elektrycznej i urządzeń sanitarnych. Szatnie zostaną wyposażone w nowe ławki i wieszaki. 

„Szatnia na medal” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do samorządów lokalnych - powiatów i gmin naszego regionu. Jej celem jest poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo–sanitarnych przy obiektach sportowych i zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu, kojarzonego ze zdrowiem i higieną. W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie, w maksymalnej wysokości 50%, na remont istniejących budynków szatniowo–sanitarnych, a także na adaptację istniejących budynków na potrzeby szatniowe oraz sanitarne, jak również na budowę nowych szatni. Uzyskana dotacja, w wysokości 35,5 tys. pokryje blisko połowę kosztów remontu. Pozostała część pokryta zostanie z budżetu powiatu gostyńskiego. 1500 zł łącznie przekażą partnerzy:  Rada Rodziców, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu oraz firma Jegger. Warunkiem uzyskania dofinansowania projektu był bowiem udział podmiotów zewnętrznych.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies