Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 25 marca 2020 roku

Życzenia zdrowia najważniejsze


Sala widowiskowa GOK „Hutnik” została wypełniona z okazji Dnia Kobiet przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Wszystkie z ponad 300 miejsc zostały zajęte.

Przybyłe Panie przywitał prezes najliczniejszej w powiecie gostyńskim organizacji pozarządowej Mirosław Maćkowiak. Powitał też zaproszonych gości: Wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Lecha Walczaka, Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosława Żywickiego, Wiceburmistrza Gostynia Grzegorza Skorupskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka, dyrektora GOK „HUTNIK” Tomasza Bartona.

Spotkanie rozpoczęło wręczenie honorowego odznaczenia członkowi Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu Wojciechowi Kurzawie.

Prowadzący spotkanie M. Maćkowiak życzył paniom spełnienia marzeń i dodał, że „świat bez kobiet nie miałby sensu". Przedstawił też planowane działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu. Partnerem wspierającym realizację części działań jest PCPR w Gostyniu.

Życzenia złożyli też zaproszeni goście, dziękując też za zaangażowanie pań w życie społeczne. Życzyli spokoju i zdrowia – bo ono jest najważniejsze, zwłaszcza w czasie zagrożenia koronawirusem – jak podkreślał Starosta Gostyński i przypominał, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek i zachowanie podstawowych zasad higieny. Goście wręczyli kwiaty oraz voucher od Gminy Gostyń na darmowy seans filmowy dla kobiet. Opowiedzieli też o działaniach samorządów dla mieszkańców, a zwłaszcza dla seniorów. Przedstawiciel PCPR w Gostyniu rozdał przyniesione czasopisma poświęcone problemom seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Drugą część spotkania wypełniły występy artystyczne. Spotkanie upłynęło w miłej i odświętnej atmosferze, a panie uczestniczące w spotkaniu zostały poczęstowane kawą i słodkimi wypiekami.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies