DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Fakty powiatowe facebook Youtube

Euro Velo 9

Długość trasy: 40 km

System EuroVelo to 12 europejskich turystycznych tras rowerowych. Trasy te obsługują dalekodystansową, międzynarodową turystykę rowerową, ale służą także lokalnym społecznościom i regionom. Ich odcinki przecinające poszczególne miasta mogą i powinny obsługiwać lokalny ruch rekreacyjny, umożliwiając bezpieczne weekendowe wyjazdy poza miasto, a także regionalną turystykę rowerową.

Linia nr 9, zwana Szlakiem Bursztynowym, przebiega przez Powiat Gostyński. Szlak ten biegnie od Gdańska nad Bałtykiem w Polsce przez Czechy do Austrii, dalej do Słowenii i kończy się w Puli nad Adriatykiem w Chorwacji.

Odcinek przebiegający przez Powiat Gostyński, łączący Poznań z Wrocławiem, liczy prawie 40 km. Trasa częściowo pokrywa się z Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies