POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

"Nietypowy pomnik przyrody"

Sprostowanie artykułu z dnia 03.09.2015 r.
Środa, 18 listopada 2015 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej (www.gostyn24.pl) oraz w czasopiśmie: „Gostyń24 Tygodnik Lokalny”  informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) zwróciłem  się o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartej w „Gostyń24 Tygodnik Lokalny” z dnia  02.11.2015 r. oraz Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej w dn. 31.10.2015 r. pt. „Nietypowy „pomnik przyrody” Radny SKW prosi o interwencję” o następującej treści:

W artykule pt. „Nietypowy „pomnik przyrody” Radny SKW prosi o interwencję: zostało zawarte zdjęcie, które w założeniu miało ilustrować treść artykułu. Autor artykułu sugeruje, że „od prawie 3 miesięcy podziwiać można dość nietypowy „pomnik przyrody” w postaci… nadłamanego drzewa”, dalej określając, że chodzi o drzewo znajdujące się na poboczu przy drodze powiatowej, odcinek tzw. Bażantarni. Jednocześnie autor artykułu zamieścił zdjęcie, które stanowić powinno jego ilustrację. Nie jest to jednak fotografia drzewa stojącego na poboczu drogi powiatowej, a w lesie na trasie Pępowo - Babkowice.

Sprawa ewentualnego wycięcia czy usunięcia drzewa nie leży w gestii Powiatu Gostyńskiego. Zdjęcie to wprowadza Czytelnika  w błąd, sugerując, że stanowi rzetelne dopełnienie treści artykułu.

Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 3) zwróciłem się z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze „Gostyń24 Tygodnik Lokalny” oraz w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania w wydaniu elektronicznym dziennika. Termin ten upłynął.

Czesław Kołak
Wicestarosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies