POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Szukanie "haków" czy arogancja władzy

Sprostowanie artykułu z dnia 03.09.2015 r.
Czwartek, 10 września 2015 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej (www.gostyn24.pl) informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) zwróciłem się w dn. 04.09.2015 r. z prośbą o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartego w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej z dnia 03.09.2015 r. pt. „Szukanie „haków” czy arogancja władzy” o następującej treści:

W artykule pt. „Szukanie „haków” czy arogancja władzy ”została zawarta nieprawdziwa informacja, że w odpowiedzi na interpelację radnego Zbigniewa Kulaka, dotyczącą startu pracowników samorządu z list SKW i SLD „Marcinkowski zadał radnemu kilka retorycznych pytań”.

Zadane pytania były moją odpowiedzią na zupełnie inną interpelację, złożoną przez Z. Kulaka.

Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 1) zwróciłem się z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania w terminie trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania. Termin ten upłynął.

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies