POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Zarząd Powiatu

Zarządu Powiatu VI kadencji

 

Marcinkowski Robert
STAROSTA GOSTYŃSKI

 

Janusz Sikora
WICESTAROSTA GOSTYŃSKI

 

Szymon Jakubowski
ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

 

Krzysztof Deutsch
CZŁONEK ZARZĄDU

 

Damian Walczak
CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Zadania zarządu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Uchwały

Protokoły

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies