Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku

„Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019 - 2021” - konsultacje


Starosta Gostyński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019 - 2021”. Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i rodziny oraz środowisko związane z pieczą zastępczą do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019 - 2021” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej poniżej w załącznikach do ogłoszenia, na stronie www.pcpr-gostyn.info a także w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 pok. nr  203 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy lucynanowak@gostyn-pcpr.info
  • faksem na nr 655727528
  • drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - PRPZ”
  • bezpośrednio w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska   8 pok. nr  203 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021

Formularz zgłaszania uwag

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies