Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 16 czerwca 2023 roku

Absolutorium i votum zaufania dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego za rok 2022


Rada Powiatu Gostyńskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Gostyńskiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Przyjęto też raport o stanie powiatu.

Sesja absolutoryjna odbyła się 16 czerwca 2023 roku. Radni głosowali nad raportem o stanie powiatu. Dokument zawiera informacje na temat działalności samorządu w minionym roku (dostępny pod linkiem: http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13848). Jego treść przedstawił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Rada Powiatu przyjęła raport oraz udzieliła votum zaufania.  Ponadto Zarząd otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

W 2022 roku dochody wyniosły 117 873 058,37 zł, wydatki natomiast 123 228 717,42 zł. Na inwestycje w powiecie gostyńskim przeznaczono rekordową kwotę 29 507 007,74 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 12 500 000 zł. Spada zadłużenie w ujęciu procentowym do dochodu – w 2022 r. wynosiło ono 23,64% (rok wcześniej – 26%). Najważniejsze wydatki związane były z oświatą i wychowaniem oraz pomocą społeczną. Aż 1/5 budżetu przeznaczono na transport i łączność, obejmującą bieżące utrzymanie oraz remont dróg.

W 2022 roku wśród najważniejszych realizowanych zadań były: przebudowa drogi powiatowej Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ronda w Poniecu. Powiat gostyński ponadto zlecił budowę: ścieżki pieszo-rowerowej Borek – Jeżewo, ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I, przebudowę drogi w Kuczynce, ulepszenie chodnika w Głuchowie, a także modernizację nawierzchni Krobia – Domachowo metodą ,,slurry seal”.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi, w 15 punktach na terenie powiatu powstały, aktywne przejścia dla pieszych.

W ubiegłym roku rozpoczęła się ponadto przebudowa drogi powiatowej na ul. Strzeleckiej w Gostyniu (do skrzyżowania z al. Niepodległości). W 2023 roku zakończona zostanie także budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia gmin, a także środków zewnętrznych, w tym rządowych.

Powiat gostyński wsparł również inwestycje samorządu województwa: budowę obwodnicy DW 434 (kwotą 900 000 zł), a także budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna (600 000 zł). Ponadto udzielił finansowej pomocy gminie Gostyń (budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – 750 000 zł) i Krobi (rewitalizacja przestrzeni miejskiej 347 000 zł). Było to łącznie prawie 2 600 000 zł.

Ubiegłoroczną sytuację finansową podsumował Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. – Budżet w 2022 roku charakteryzował rekordowy poziom wydatków na inwestycje. Nigdy w historii nie przeznaczyliśmy też 1/5 środków na transport i łączność, a więc utrzymanie i remonty dróg. Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne, co przekłada się na potencjał inwestycyjny powiatu. Ponadto mamy najniższy wskaźnik zobowiązań od 16 lat. Mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet został oceniony bez uwag.  Niepokojącą tendencją są zmniejszające się dochody własne i sukcesywnie rosnące wydatki bieżące. Jesteśmy świadomi wielu wyzwań, które są przed nami, ale te argumenty pozwalają  nam wnioskować do Rady o absolutorium – mówił.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies