Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 16 marca 2023 roku

Angielski i niemiecki nie są im obce


W gostyńskim Zespole Szkół Zawodowych rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i średnich w VII Powiatowym Konkursie Języków Obcych pod patronatem Starosty Gostyńskiego. W środę 15 marca do zmagań przystąpiło 70 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z Gosty-nia, Piasków, Skoraszewic, Pępowa, Kunowa, Pudliszek, Daleszyna, Siemowa, Ponieca i Starej Krobi oraz placówki ponadpodstawowe: Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół Ogólnokształ-cących i Zawodowych w Krobi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Zmierzyli się oni z testem językowym w kategorii języka angielskiego oraz języka niemieckiego.


Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja nauki języków obcych, rozwijanie umie-jętności komunikacji językowej wśród uczniów oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Współ-organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodo-wych w Gostyniu.
Poziom rywalizacji i umiejętności językowych był niezwykle wysoki. Zwycięzcom w każdej ka-tegorii wiekowej i językowej dyplomy i nagrody wręczyli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Maciej Marcinkowski.


W kategorii szkół podstawowych z języka angielskiego:
III miejsce – Marta Biskup – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu
II miejsce – Jan Peda – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu
I miejsce – Julia Klak – Szkoła Podstawowa w Piaskach
W kategorii szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego:
III miejsce – Karolina Krzyżostaniak – ZSO w Gostyniu
II miejsce – Klaudia Wiza – ZSR w Grabonogu
I miejsce – Marta Pospiech – ZSO w Gostyniu
W kategorii szkół podstawowych z języka niemieckiego:
III miejsce – Zofia Grześkowiak – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu
II miejsce – Blanka Olejnik – Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach
I miejsce – Martyna Rajewska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu
W kategorii szkół ponadpodstawowych z języka niemieckiego:
III miejsce – Mikołaj Andrzejewski – ZSO Gostyń
II miejsce – Mateusz Nowaczyk – ZSO Gostyń
I miejsce – Maksymilian Pawłowski – ZSO Gostyń
Gratulacje dla Wszystkich uczestników, opiekunów i zwycięzców!

Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Powiatu Gostyńskiego.


Opracowanie: ZSZ w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies