Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 22 grudnia 2023 roku

Budżet powiatu na rok 2024 przyjęty


Jednomyślnie Rada Powiatu Gostyńskiego uchwaliła budżet na rok 2024. W przyszłym roku zakłada się dochody na poziomie 160 693 526,56 zł wydatki wyniosą 170 900 516,04. Różnica zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych. Przyszły rok to rekordowe środki na inwestycje, głównie infrastrukturalne. Wśród najważniejszych planuje się dalszy etap przebudowy drogi od Dzięczyny w kierunku Ponieca oraz kontynuację modernizacji ul. Strzeleckiej w kierunku Brzezia.

Powiat gostyński planuje w 2024 roku dochody na poziomie 160 693 526,56 zł, wydatki z kolei wyniosą 170 900 516,04 zł. Największą część budżetu pochłoną wydatki związane z transportem i łącznością (modernizacja i bieżące utrzymanie dróg) – 30%, oświatą (29%) oraz pomocą społeczną (20%).

W przyszłym roku budżet zdominują inwestycje drogowe. Wśród najważniejszych będzie przebudowa wraz z rozbudową ulicy Strzeleckiej w kierunku Brzezia oraz rozbudowa drogi od Dzięczyny w kierunku Ponieca. Rozliczona zostanie również największa inwestycja powiatu w 2023 roku – kompleksowe połączenie dróg lokalnych z obwodnicą drogi wojewódzkiej 434 i krajowej ,,12” (Grabonóg – Podrzecze, Grabonóg – Bodzewo, Głogówko – Drzęczewo). Ponadto planuje się także modernizację przejść dla pieszych w różnych lokalizacjach, ulepszenie nawierzchni jezdni na odcinkach: Wycisłowo – Koszkowo, Babkowice – Gumienice, Pijanowice – Bukownica oraz na ul. Fabrycznej w Gostyniu, a także przebudowę drogi Pogorzela – Borzęciczki. Planuje się również modernizację ul. Poznańskiej w Gostyniu. Powiat Gostyński będzie także wspierał inwestycje gminne (m.in. budowę wraz z przebudową dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Poniec, czy realizację inwestycji na terenie gminy Pogorzela).

Zabezpieczono także środki na działania oświatowe: wygłuszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu, bieżnię lekkoatletyczną w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, budowę windy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. W budżecie powiatu znalazły się też środki na wsparcie budowy stadionu lekkoatletycznego w Krobi, modernizację pomieszczeń szpitala, a także budowę placu zabaw przy Domu Dziecka w Bodzewie. Po raz kolejny Powiat Gostyński będzie wspierał przedsiębiorców, wykupując udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz aktywnych mieszkańców, zwiększając środki na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe. Zabezpieczono także pieniądze na rewitalizację linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo (przedsięwzięcie jest realizowane przez samorząd wojewódzki).

- Przyszłoroczny budżet jest przede wszystkim gospodarny i solidarny. Gospodarny, bo mamy rekordowe wydatki na inwestycje, skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, dbamy o rozwój infrastruktury i zmniejszamy zadłużenie. Solidarny, bo dotyczy wszystkich sfer działania powiatu, edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Dotyczy zwłaszcza sfery ludzkiej, bo w budżecie są zagwarantowane podwyżki dla pracowników i wzrost wydatków dla organizacji pozarządowych - podsumował Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies