Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 29 grudnia 2023 roku

Konferencja Regionu Europy w Marsylii – Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej wyróżniony za swoją działalność


13.11.2023 r. rozpoczęła się w Marsylii Konferencja Regionu Europa Zakonu Bonifratrów przygotowująca zakon do Kapituły Generalnej w roku 2024 r. Konferencja trwała do 17.11.2023 r. Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów reprezentowałą  9-os grupa braci i współpracowników: prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, radni prowincjalni – br. Paweł Kulka, br. Łukasz Dmowski, br. Eugeniusz Kret, Dyrektor Generalny Prowincji – Sebastian Nowak, Zarząd spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. – Jacek Graliński i Stefan Świątkowski, z Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie – Anna Sowula i ze Szpitala Św. Jana Grandego w Krakowie –. Anna Spannbauer. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał br. Jesús Etayo – Generał Zakonu, który zaznaczył, że Zakon znalazł się w momencie kiedy należy dokonać zmian metodologii pracy na kapitule generalnej, ponieważ używane do tej pory instrumenty i system pracy są już przestarzałe, zdezaktualizowane i jako takie nie nadążają za tempem zmieniającego się świata. Ojciec Generał podkreślił również, że dlatego właśnie należy także dokonać aktualizacji charyzmatu Świętego Jana Bożego.

Z kolei Klaus Mutschlechner współpracownik Kurii Generalnej przybliżył zebranym aktualne dane dotyczące funkcjonowania regionu europejskiego. Na wyróżnienie zasłużył Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach  Marysinie oraz działalność ziołolecznictwa w tym spółka Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., które znalazły się w gronie najbardziej charyzmatycznych dzieł bonifraterskich w Europie.

Opracowanie: Anna Sowula


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies