Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 23 marca 2023 roku

Konkurs ZUS - dofinansowanie na projekty realizowane w 2024 r.


Informujemy o kolejnej edycji ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r.

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Kwota dofinansowania projektu może wynieść maksymalnie 300 000,00 pln

Regulamin oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie ZUS

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

Jednocześnie dla osób zainteresowanych udziałem w Konkursie i złożeniem wniosku przewidziane jest szkolenie on-line w dniu 30 marca 2023 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres: szkolenia.konkurs@zus.pl  podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który zostanie przekazane zaproszenie.

Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca 2023 r.

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Informujemy o kolejnej edycji ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r.

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Kwota dofinansowania projektu może wynieść maksymalnie 300 000,00 pln

Regulamin oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie ZUS

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

Jednocześnie dla osób zainteresowanych udziałem w Konkursie i złożeniem wniosku przewidziane jest szkolenie on-line w dniu 30 marca 2023 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres: szkolenia.konkurs@zus.pl  podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który zostanie przekazane zaproszenie.

Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca 2023 r.


Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies