Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 05 lutego 2024 roku

Konsultacje dla rodzin, poprawne relacje= spokojne dzieci


Gmina Gostyń (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu), we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kontynuuje cykl konsultacji dla rodzin w okresie zagrożenia rozwodem/rozstaniem "Poprawne relacje = spokojne dzieci". 

Program skierowany jest do gostyńskich rodzin z dziećmi (małżeństw i par), które przechodzą głęboki kryzys związku. Rozważają rozstanie, rozwodzą się lub już mają ten trudny etap za sobą. Celem konsultacji jest przede wszystkim poprawa relacji w rodzinach będących w kryzysie rozwodu bądź rozstania oraz zapobieganie alienacji rodzicielskiej. Działania specjalistów służą wsparciu rodziny i mają też wymiar edukacyjny, profilaktyczny. Mogą też przyjąć formę terapii par.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie – pod numerem 655727528 lub mailowo po zgłoszeniu się pod adres: dyrektor@pcprgostyn.pl lub mrajewska@um.gostyn.pl . Program ma ograniczoną liczbę miejsc.

Decyzja o rozwodzie lub rozstaniu rodziców jest trudną odpowiedzialną decyzją rodziców, a dzieci nie mają na nią żadnego wpływu.

To dorośli są odpowiedzialni za to, jak ich rozstanie przeżyją dzieci. Bardzo często dorośli są skoncentrowani na sobie i swoich przeżyciach, tracąc z pola widzenia dziecko i jego potrzeby.

Uwaga: Dla dzieci rozwód to bardzo trudne doświadczenie, które często interpretują, jako odrzucenie.

Reakcja dzieci na rozstanie zależy równocześnie od trzech czynników:

I. Wiek dziecka

Rozstanie rodziców najboleśniej przeżywają dzieci między 7. a 16. rokiem życia. W przypadku silnego konfliktu pomiędzy rodzicami młodsze dzieci równie mocno przeżywają ten czas.

II. Sposób rozstania rodziców i atmosfera w domu

Kłótnie i wzajemne oskarżenia odbiją się bardzo negatywnie na psychice dziecka.

Problemy dzieci z rodzin rozbitych nie wiążą się z samym rozwodem, ale z sytuacją konfliktu między rodzicami i tym, jak dorośli poradzili sobie z rozwiązaniem tego kryzysu.

III. Liczba rodzeństwa

Jedynacy zazwyczaj najboleśniej przeżywają rozstanie rodziców. Brat lub siostra stanowią w tej sytuacji wsparcie.


Opracowanei: PCPR w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies