Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 18 września 2023 roku

Krok w dorosłość


Od sierpnia 2023 roku odbywają się zajęcia dla młodzieży napotykającej trudności.

Warsztaty prowadzone są w ramach programu wsparcia pod nazwą „Krok w dorosłość”. Program ten ma na celu m.in. naukę dokonywania właściwych wyborów oraz komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczestnicy programu mają okazję do rozwijania swoich umiejętności społecznych poprzez interakcję z innymi ludźmi w bezpiecznym środowisku. Mogą ćwiczyć komunikację, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie i współpracę.

W ramach realizacji programu odbywają się zajęcia stacjonarne w siedzibie PCPR w Gostyniu oraz wyjazdowe dla grupy młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. Dodatkowo po każdym spotkaniu dyżury pełnią i udzielają konsultacji indywidualnych specjaliści: psycholog i terapeuta rodzinny. Pomoc udzielana jest według potrzeb uczestników programu.

Realizatorem programu wsparcia jest Urząd Miejski w Gostyniu. Autorką programu i koordynatorką działań jest Magdalena Rajewska.

Zadanie realizowane jest przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gostyniu.


Opracowanie: Stowarzyszenie ,,Dziecko" 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies