Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 02 stycznia 2024 roku

Mały grant 1/2024


Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia 09 stycznia 2024 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

Popularyzacja tenisa stołowego

Oferent:

Ludowy Zespół Sportowy

Uczniowski Klub Sportowy Bodzewo

63-820 Piaski

Bodzewo 35

Oferta dostępna tutaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies