Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 16 stycznia 2024 roku

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze w Wydziale Finansów


Starostwo Powiatowe w Gostyniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko pomocnicze - kancelisty w Wydziale Finansów. Od przyszłego urzędnika wymaga się m.in. posiadania wykształcenia minimum średniego, półrocznego stażu pracy oraz doświadczenia na stanowiskach związanych z rozliczaniem płac lub ukończenia kursu w zakresie płac. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe oraz roczny staż na stanowiskach związanych z rozliczaniem płac. Nabór trwa do 23 stycznia 2024 r. do godz. 11.00.


Kandydaci na stanowisko powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nieposzlakowaną opinię, minimum półroczny staż pracy, doświadczenie na stanowiskach związanych z rozliczaniem płac lub ukończenie kursu w zakresie płac oraz wykształcenie co najmniej średnie. Wymagana jest także biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.


Dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia wyższego, rocznego stażu pracy na stanowiskach związanych z rozliczaniem płac, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, a także umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa.


Niezbędne będzie także znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracowniczych planach kapitałowych, Kodeks pracy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – do dnia 23 stycznia.2024 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu). Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1769&fbclid=IwAR137Og1nO0UNjMKSHzzm31YGiG22YAhX8wipIUny-OiBOLTQ_g-huUkABA


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies