Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 21 grudnia 2023 roku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej; Wydział Finansów


Starostwo Powiatowe w Gostyniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansów. Od przyszłego urzędnika wymaga się m.in. posiadania określonego wykształcenia oraz minimum rocznego stażu pracy, a także umiejętność stosowania Planu kont. Nabór trwa do 2 stycznia 2024 roku do godz. 11.00.

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nieposzlakowaną opinię, minimum roczny staż pracy oraz wykształcenie średnie techniczne o kierunku ekonomia i jednocześnie wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności ekonomia, księgowość lub wykształcenie wyższe i jednocześnie ukończony kurs z zakresu ekonomii lub księgowości. Konieczna będzie także umiejętność stosowania Planu kont.


Dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, 2-letni staż pracy, w tym minimum roczny w administracji samorządowej lub państwowej, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, a także umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – do dnia 02.01.2024 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu). Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły:
http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1769


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies