Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku

Nasz pomysł na ochronę środowiska - IX edycja „Odnawialne źródła energii”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do udziału w konkursie

 

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja „Odnawialne źródła energii”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z podziałem na dwie kategorie:

  • Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  • Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem IX edycji Konkursu jest nagranie krótkiego filmu (spotu) o tematyce OZE (odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów).

Czas trwania filmu (spotu) od 60 do 180 sekund

Forma zapisu filmu (spotu) – zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych ( np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB – tzw. „pen drive”.

Zgłoszenie należy dostarczyć w formie papierowej natomiast same prace w wersji elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania IX edycji Konkursu od 18 stycznia 2024 r. (data ogłoszenia) do 22 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-ix-edycja


Opracowanie: UMWW


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies