Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 08 lutego 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Gostyńskim

Na terenie Powiatu Gostyńskiego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej, prowadzone są działania, zapewniające mieszkańcom powiatu dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna jest dostępna dla osób borykających się z problemami prawnymi. Radca prawny lub adwokat w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej informuje obywateli o ich prawach i obowiązkach oraz pomaga w znalezieniu rozwiązania problemu prawnego. Prawnik może również udzielić pomocy w przygotowaniu dokumentów, takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.

Nieodpłatne porady obywatelskie są dostępne dla tych, którzy potrzebują ogólnej pomocy lub informacji dotyczącej różnorodnych aspektów życia codziennego. Specjaliści udzielą wskazówek i wsparcia między innymi w zakresie praw konsumenta, umów oraz sąsiedzkich relacji. Porady obywatelskie obejmują szerszy zakres tematyczny, uwzględniając kwestie życia codziennego nieobjęte ustawodawstwem. Doradcy obywatelscy angażują się w opracowywanie planów działania i wspierają beneficjentów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Ponadto, skutecznym narzędziem rozwiązywania konfliktów jest nieodpłatna mediacja. Mediatorzy pomagają stronom osiągnąć porozumienie, unikając długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Działania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz nieodpłatną mediacją są sfinansowane przez państwo z budżetu Wojewody. Powiat, otrzymuje dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnych punktów prawnych.

Kto może skorzystać z nieodpłatnych usług?

Każda osoba fizyczna (w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca pracowników w ostatnim roku), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Jak umówić się na wizytę?

Osoby zainteresowane wsparciem mogą uzyskać więcej informacji oraz umówić się na spotkanie telefonicznie pod numerem 881-008-140, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Istnieje także możliwość rezerwacji terminu wizyty poprzez e-mail: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl lub skorzystanie z formularza online na stronie: np.ms.gov.pl.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostyńskiego w 2024 r.

PUNKT NR 1 - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu:

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.

 

GOSTYŃ

 

budynek Starostwa Powiatowego w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

poniedziałek

godz. 15:30 - 19:30

2.

PONIEC

Gminne Centrum Kultury

ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec

wtorek

godz. 13:00 - 17:00

3.

KROBIA

Urząd Miejski w Krobi

przy Wyspie Kasztelańskiej pl. Kościuszki 3

63-840 Krobia

środa

godz. 15:00 - 19:00

4.

PĘPOWO

Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. St. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo

czwartek

godz. 8:30 - 12.30

5.

BOREK WLKP.

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

piątek

godz. 13:00 - 17:00

 

PUNKT NR 2 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ z zamiarem powierzenia do prowadzenia przez organizację pozarządową:

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.

PIASKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

poniedziałek

godz. 14:00 - 18:00

2.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska200 g, 63-800 Gostyń

wtorek

godz. 13:00 - 1700

3.

POGORZELA

Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

środa

godz. 9:00 - 13:00

4.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

czwartek

godz. 13:00 - 17:00

5.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

piątek

godz. 13:00 - 17:00

PUNKT NR 3 - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGOz zamiarem powierzenia do prowadzenia przez organizację pozarządową:

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

poniedziałek - piątek

godz. 8:00 -12:00

 

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu
 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies