Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 04 października 2022 roku

O przemocy wobec osób starszych


Znaczny procent mieszkańców powiatu gostyńskiego to osoby starsze. Z myślą o tej grupie mieszkańców Gmina Piaski ogłosiła konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz seniorów. Stowarzyszenie „DZIECKO” odpowiedziało projektem „Zmysłowy senior”. Projekt otrzymał dofinansowanie i jest obecnie realizowany. Obejmuje on działania aktywizujące, wspierające oraz poświęcone bezpieczeństwu osób w wieku senioralnym.

Odbyły się już warsztaty poświęcone bezpieczeństwu seniorów.

Czasem los osób starszych jest nie do pozazdroszczenia. Jak wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, blisko połowa Polaków zna przypadki przemocy fizycznej, ekonomicznej i psychicznej w rodzinie wobec osób starszych. Przyzwolenie społeczne na złe traktowanie, na przemoc wobec starszych bierze się m.in. z odrzucenia tych grup ludzi. Ludzie starsi stanowią grupy izolowane i często nieakceptowane, spychane na margines życia społecznego, które nie nadążają w sensie fizycznym i mentalnym za zmieniającym się światem.

Wiele tych przypadków nigdy nie wychodzi na jaw, bo dzieją się w zaciszu domowym, gdzie mieszka starsza osoba ze swoim opiekunem.

Sami seniorzy najczęściej skarżą się na przemoc psychiczną.

To ważny i aktualny problem, bo, niestety, coraz częściej osoby starsze doświadczają różnych form przemocy, takich jak:

- izolowanie

- zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty)

- wytykanie choroby i niepełnosprawności

- szantażowanie, groźby, wyzwiska

- ograniczanie swobody decyzji

- straszenie oddaniem do domu opieki

- wmawianie choroby psychicznej

- wymuszanie zmian w testamencie

- obciążanie zawyżonymi kosztami (a zwłaszcza kredytami lub pożyczkami)

- nakłanianie do darowizn

- zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, higieny osobistej, opieki medycznej

- opuszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

Ważne, co często podkreślali i prowadzący, i uczestnicy warsztatów, by zauważyć krzywdzenie innych i reagować. Przemoc, która pozostaje bez reakcji, eskaluje i staje się coraz bardziej dotkliwa dla ofiary. W rodzinie sprzyja jej „tajemnica czterech ścian”. Dlatego trzeba reagować, aby przerwać milczenie i pomóc osobom krzywdzonym.

Jak reagować?

Jeśli doświadczasz krzywdy ze strony bliskich lub podejrzewasz, że osoba starsza doznaje przemocy w rodzinie, nie czekaj, działaj. Wykorzystaj jedno z rozwiązań:

  1. Powiedz o tym komuś, komu ufasz.
  2. Poproś o pomoc specjalistów: ośrodek pomocy społecznej, policję, pogotowie ratunkowe, powiatowe centrum pomocy rodzinie, lekarza lub organizację pozarządową (fundację lub stowarzyszenie).
  3. Możesz zadzwonić pod Telefon Zaufania, na przykład na Niebieską Linię: 800 120 002 lub do Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich: 22 635 09 54.

Uczestnicy warsztatów poświęconych bezpieczeństwu seniorów poznali też proste chwyty samoobrony: „na lusterko”, „na amen”, czy „na Ło Jezu!”

Realizację projektu wspierają Koło w Piaskach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies