Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 22 stycznia 2024 roku

Paulina Rosik pełniącą obowiązki kierownika ŚDS w Krobi


Pełniącą obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Krobi została Paulina Rosik. Nowa kierownik doświadczenie zbierała od wielu lat, pracując w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie – jako opiekun oraz terapeuta. Zapowiada kontynuację zadań rozpoczętych przez zmarłą dotychczasową kierownik ŚDS Swietłanę Figiel oraz przygotowanie koncepcji dalszej pracy jednostki. Paulina Rosik swoją funkcję będzie pełnić do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kierownika. Sama również zamierza wystartować w konkursie.

Paulina Rosik ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Już po ukończeniu szkoły średniej udzielała się jako wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. W latach 2004- 2005 odbyła staż w placówce. Od 2005 roku rozpoczęła w niej pracę jako opiekun. Od 2008 roku do końca 2023 roku pracowała jako terapeuta. W okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r. wykonywała  pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie, który funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej w DPS w Chwałkowie.

Podczas swojej pracy zawodowej pełniła dyżury opiekuńcze, prowadziła zajęcia w pracowniach terapeutycznych (w zakresie manualnym, edukacyjnym, kulinarnym, komputerowym, multimedialnym, kulturalno-oświatowym, teatralnym), a także zajęcia hipoterapeutyczne. Organizowała wydarzenia artystyczne wyjazdy i wycieczki oraz czas wolny dla podopiecznych. Podejmowała współpracę w ramach grup terapeutycznych, prowadziła także dokumentację terapeutyczną. Ma też doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ukończyła pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie (najpierw licencjat w zakresie pedagogiki społecznej, następnie studia magisterskie o specjalizacji Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane). Uzyskała także dyplom Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności: Hipoterapia w Wielkopolskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu. Posiada również dyplom specjalizacji w zakresu Organizacji Pomocy Społecznej zdobyty w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Od stycznia Paulina Rosik podjęła pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krobi. Po śmierci dotychczasowej kierownik, przejęła jej obowiązki. W swojej pracy zawodowej planuje kontynuować działania rozpoczęte przez Swietłanę Figiel. Ma nadzieję pomagać osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich indywidualnego potencjału. Przygotowuje też koncepcję dalszej pracy jednostki.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies