Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 22 listopada 2022 roku

Posiedzenia komisji w listopadzie 2022 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 25/22 z dnia 27 września 2022 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
28 listopada 2022 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a)    Nr 24/22 z dnia 23 sierpnia 2022 r.,
b)    Nr 25/22 z dnia 7 września 2022 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Krzysztof Wachowiak

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
28 listopada 2022 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 53/22 z dnia 24 października 2022 roku.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies