Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 13 marca 2023 roku

Posiedzenia komisji w marcu 2023 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
13 marca 2023 r. o godzinie 13:00
w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu oraz
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

Cel posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu Nr 58/23 z dnia 20 lutego 2023 r.
  5. Wizytacja w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu.
  6. Wizytacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.
     

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies