Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 19 sierpnia 2022 roku

Posiedzenia komisji w sierpniu 2022 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
23 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 – zdalnie.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 23/22 z dnia 22 czerwca 2022 roku.
 5. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2021 r.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Skibicki Tomasz

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się
24 sierpnia 2022 roku o godzinie 13:00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia nr 44/22.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 43/22 z dnia 20 czerwca 2022 r.
 5. Analiza wydatków i dochodów powiatu w zakresie działalności domów pomocy społecznej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji I Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się
25 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 48/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku.
 5. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2021 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLI/289/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński.
 7. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością za 2021 rok w powiecie gostyńskim.
 8. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 9. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku w obszarze rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami raz omówienie sytuacji obszaru rehabilitacji społecznej w 2022 roku i wykaz potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej w 2023 roku.
 10. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówienie sytuacji w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w 2022 r. i wykaz potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies