Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 31 maja 2023 roku

Raport o stanie powiatu za 2022

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu opublikowano Raport o Stanie Powiatu za rok 2022.

Zgodnie  art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu, co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu Gostyńskiego będzie miało miejsce podczas Sesji Absolutoryjnej, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Przed przyjęciem raportu odbywa się debata. Mogą uczestniczyć w niej  także mieszkańcy. Stosowne zgłoszenie złożone musi być na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu najpóźniej w przededniu dyskusji i zawierać podpisy co najmniej 150 osób.

Raport o stanie powiatu dostępny jest tutaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies