Komunikaty

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 27 lutego 2017 roku

Reaguj! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?

Każdy z nas może mieć na to realny wpływ, jeśli tylko będzie reagował na zagrożenia. Wszystko za sprawą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej działanie opiera się o informacje skatalogowane na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy tych, gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych. Policjanci zbierają także dane na podstawie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych oraz w czasie debat społecznych, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu. Ważnym elementem są także wiadomości pozyskiwane od internautów, za pomocą platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

 WIĘCEJ INFORMACJI

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies