Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 20 grudnia 2023 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2024

W dniu 19 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr 204/1313/23 Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych należących do zadań powiatu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała o przyznaniu dotacji: http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=14026

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies