Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 26 marca 2021 roku

Rusza powiatowa komunikacja autobusowa


Od 1 kwietnia  powiat gostyński uruchamia 9 linii autobusowych, będących uzupełnieniem komercyjnych przewozów. Za ich pomocą możliwe będzie przemieszczenie się dwa razy w tygodniu z wszystkich gmin powiatu do jej stolicy – Gostynia i z powrotem. Autobusy kursować będą w godzinach rannych i południowych, tak, aby umożliwić mieszkańcom załatwienie różnych spraw, m.in. w urzędzie, zakupy czy wizytę w przychodni.

Przypomnijmy, powiat gostyński otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla dziewięciu linii autobusowych na terenie powiatu. Część środków pochodzi z budżetu państwa, resztę dołoży powiat gostyński.

Przetarg na realizację usług wygrała firma: Mila Spółdzielnia w Lesznie. Autobusy z charakterystycznym logo  wyjadą na drogi powiatowe od czwartku 1 kwietnia. Umowę z przewoźnikiem na kwotę 309 515,96 zł podpisał 26 marca 2021 roku Starosta Gostyński.

Rozkład jazdy założono w taki sposób, aby stanowił uzupełnienie istniejących kursów realizowanych komercyjnie. Przejazdy na  uruchomionych liniach publicznych odbywać się będą w dni robocze, dwa razy w tygodniu w godzinach rannych i południowych. Dzięki temu, mieszkańcy powiatu będą mieli możliwość dojazdu do Gostynia w celu załatwienia różnego rodzaju spraw.

Przejazd autobusem będzie płatny, zgodnie z przyjętym cennikiem. Ceny zostały jednak ustalone na bardzo korzystnych dla pasażerów zasadach. Najtańszy bilet będzie kosztował złotówkę, a po uwzględnieniu ewentualnych ulg jeszcze mniej. Ceny zostały uzależnione od długości przejazdu. Bilety miesięczne będzie można nabyć na dworcu autobusowym, pozostałe dostępne będą bezpośrednio u kierowcy.

- Powiatowa komunikacja autobusowa jest nową ofertą dla mieszkańców, ale też swego rodzaju testem. Jeśli mieszkańcy potwierdzą chęć korzystania z nowej usługi, jesteśmy gotowi ją rozwijać w przyszłości. Jesteśmy też otwarci na wszystkie sugestie, głosy i wskazania co do zmian w rozkładach jazdy. Będziemy je na bieżąco analizować  z przewoźnikiem.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

 Kliknij, aby zobaczyć

 

 


Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie dofinansowano z Państwoweg Funduszu Celowego

Wartość projektu: 309 516 zł

Wartość dofiansowania: 131 040 zł

Wkład własny: 178 476 zł

 

Cel projektu: wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.) w celu zapewnienia dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Efekt projektu: podniesienie jakości  życia mieszkańców powiatu.

 


 

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies