Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 20 stycznia 2023 roku

Samorządy połączyła energia


Powiat gostyński oraz wszystkie gminy powiatu podpisały porozumienie o przystąpieniu do klastra energetycznego. Jego celem są działania na rzecz rozwoju energii odnawialnej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego samorządów, a także współpraca w zakresie pozyskiwania środków na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie podpisali Starosta Gostyński, Wiceburmistrz Gostynia, Burmistrzowie Krobi, Ponieca, Borku Wlkp. i Pogorzeli, Wójtowie gminy Piaski i Pępowa, a także przedstawiciel firmy DOEKO GROUP Sp. z o.o..

Celem działalności klastra jest ograniczenie niskiej emisji poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, edukacja ekologiczna, wspieranie innowacyjnych technologii na rzecz efektywnego zarządzania energią. Ponadto wspólne działania mają prowadzić do pozyskiwania środków na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Aby zapobiegać kryzysom energetycznym, samorządy będą się wzajemnie wspierać w pozyskiwaniu energii. Funkcjonowanie w ramach klastra stworzy także możliwość wymiany energetycznej, wspólnych inwestycji i działania na rzecz ekologii.

Popisanie porozumienia było pierwszym krokiem. Kolejnym mają być analizy możliwości inwestycyjnych w odnawialne źródła energii samorządów, a także aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel.

Koordynatorem klastra będzie firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. Do jego zadań należeć będzie poszukiwanie możliwości dofinansowania projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, prowadzenie bieżących spraw, zapewnienie obsługi biurowo-administracyjnej a także organizowanie spotkań członków klastra.

Dodatkowo rolę lidera w klastrze pełni Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Będzie ono kierować pracą biura oddziałowego oraz prowadzić działalność informacyjną.

Klaster ma charakter otwarty - zakłada się możliwość przystępowania do niego innych podmiotów, w tym przedsiębiorców.
 


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies