Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 10 lutego 2023 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2023 rok


W dniu 9 lutego 2023 r. Uchwałą Nr 172/1053/23 Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych należących do zadań powiatu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała o przyznaniu dotacji:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13754


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies