Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 28 grudnia 2022 roku

XLIV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XLIV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
29 grudnia 2022 r., godz. 8:00

 

 

  1. Otwarcie i ustalenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu powiatu na 2023 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
  1. Zakończenie.

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies