Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 02 stycznia 2023 roku

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powiatu gostyńskiego.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13723

Strona za pomocą, której należy złożyć ofertę – GENERATOR NGO.

https://powiatgostynski.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

WAŻNE DATY I GODZINY

23.01.2023 r.- do godz. 13.00 należy złożyć ofertę za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej https://powiatgostynski.engo.org.pl/konkursy-trwajace

24.01.2023 r. – do godz. 12.00 wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenia złożenia oferty należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami (pocztą lub osobiście) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – Biuro Obsługi Klienta.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęta procedurą konkursową.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies