POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Chce zlikwidować Biuro Promocji

Sprostowanie artykułu z dnia 19.12.2015 r.
Wtorek, 05 stycznia 2016 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej (www.gostyn24.pl) i gazecie „Gostyn24 Tygodnik Lokalny” informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) zwróciłem się o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartego w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej z dnia 19.12.2015 r. oraz w „Gostyń24 Tygodnik Lokalny” z dn. 21.12.2015 r. pt. „Chce zlikwidować Biuro Promocji” o następującej treści:

W artykule pt. „Chce zlikwidować Biuro Promocji” została zawarta nieprawdziwa informacja, że:
„rajca (Z.Kulak) najpierw wytknął kilka błędów literowych w projekcie budżetu na 2016, a następnie przeszedł do konkretów.”

Zbigniew Kulak nie wytknął błędów, ponieważ zapisy, o których mówił wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i zostały prawidłowo uwzględnione w projekcie budżetu. Radny został o tym poinformowany publicznie podczas sesji przez Skarbnika Powiatu Eleonorę Gościniak.
 
Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 1) zwróciłem się z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze „Gostyń24 Tygodnik Lokalny” oraz w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania w wydaniu elektronicznym dziennika. Termin ten upłynął
.

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies