POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Delegacje pod lupą

Sprostowanie artykułu z dnia 03.09.2015 r.
Czwartek, 10 września 2015 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej (www.gostyn24.pl) informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) zwróciłem się w d. 03.09.2015 r. z prośbą o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartego w Pierwszym Portalu Ziemi Gostyńskiej z dnia 03.09.2015 r. pt. „Delegacje pod lupą” o następującej treści:

W artykule pt. „Delegacje pod lupą” zostały zawarte nieprawdziwe informacje:

  1. Nieprawdziwą informacją jest to, że Starosta Gostyński „swoje zastrzeżenia zgłosił dopiero w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, choć w myśl Statutu Powiatu miał na to… 3 dni”.

    Zgodnie z § 87. pkt 3. Statutu Powiatu: „Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w termi­nie 3 dni od daty jego podpisania”. Podpisałem protokół w dniu 03.08.2015 r., stąd zastrzeżenia do protokołu zostały wniesione w terminie. Jednoznacznie potwierdza to opinia radcy prawnego, przygotowana dla Komisji Rewizyjnej.
     
  2. Nieprawdziwe jest zawarte w treści artykułu sformułowanie, że „o zgodę trzeba było poprosić także Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego” w kontekście wniosku o wznowienie kontroli.

    Zgodnie z zapisami tego samego statutu o nowej kontroli poza rocznym planem pracy decyduje Rada a nie Przewodniczący Rady Powiatu.

Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 1) zwróciłem się z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania w terminie trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania. Termin ten upłynął.

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies