DLA MIESZKAŃCÓW

Fakty powiatowe facebook Youtube

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz czasowym ograniczeniu bezpośredniej obsługi Klientów informujemy, że przy drzwiach budynków przy ul. Wrocławskiej 256, Wrocławskiej 154, Wrocławskiej 8 i Poznańskiej 200 umieszczono skrzynki, do których interesanci mogą wrzucać bieżącą korespondencję z urzędem.

Klienci, chcący skorzystać z usług wydziałów bezpośrednio, są zobowiązani umówić się telefonicznie

W głównym budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256)

 • Kancelaria Starosty – 65 575 25 13
 • Biuro Obsługi Klienta – 65 575 25 53
 • Biuro Rady Powiatu – 65 575 25 16
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 65 575 25 17
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 65 575 25 47
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych – 65 575 25 51
 • Wydział Finansów – 65 575 25 24
 • Wydział Zarządzania i Inwestycji – 65 575 25 52
 • Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu – 65 575 25 49
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego – 65 575 25 30
 • Biuro Zamówień Publicznych – 65 575 25 21

W Wydziale Komunikacji i Dróg – referacie ds. komunikacji (ul. Wrocławska 154)

 • W sprawach związanych z rejestracją pojazdów – 65 575 25 32 lub 65 575 25 31
 • W sprawach związanych z prawem jazdy – 65 575 25 34
 1. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego): POBIERZ
 2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: POBIERZ
 3. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek: POBIERZ
 4. Wymiana, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego: POBIERZ
 5. Wyrejestrowanie pojazdu: POBIERZ
 6. Zawiadomienie o nabyciu-zbyciu pojazdu: POBERZ
 7. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu: POBIERZ

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Wrocławska 8)

 •  tel. 65 572 01 91

Pobierz druki: POBIERZ

 W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Poznańska 200)

 • W sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami – 65 575 25 37
 • W sprawach związanych z geodezją i kartografią – 65 572 54 75
 • W sprawach związanych z ewidencją gruntów – 65 300 21 62 lub 65 300 21 63
 • W sprawach związanych z ochroną gruntów rolnych - 65 575 25 35
 1. Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej: POBIERZ
 2. Wniosek o udostępnienie innych materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: POBIERZ
 3. Wypis z rejestru gruntu, wypis z kartoteki budynku i lokali, wypis i wyrys dla działki ewidencyjnej położonej na terenie powiatu: POBIERZ
 4. Wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych: POBIERZ
 5. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów: POBIERZ
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: POBIERZ
 7. Wniosek o naliczenie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych: POBIERZ

 W Wydziale Architektury i Budownictwa (ul. Poznańska 200)

 • W sprawach związanych z wydaniem pozwolenia na budowę – 65 575 25 38
 • W sprawach ze zgłoszeniem robót budowlanych – 65 572 25 39
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, rozbiórkę: POBIERZ
 2. Wniosek zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę: POBIERZ
 3. Wniosek zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - inwestycje liniowe: POBIERZ
 4. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: POBIERZ
 5. Informacja uzupełniająca do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: POBIERZ
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies