INWESTYCJE

Fakty powiatowe facebook Youtube

 


Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu

 

  1. Powiat podpisał umowę z Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W dniach 27.11.2023 r. oraz 4.12.2023 r. Powiat gostyński podpisał 7 umów z Wojewodą Wielkopolskim na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie powiatu gostyńskiego:

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych Użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań

  1. Powiat podpisał umowy z wykonawcą.

W dniu 14.12.2023 r. Powiat gostyński podpisał umowy z Firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, ul. Powstańców Wlkp. 95, 63-840 Krobia na realizację zadania „Poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie powiatu gostyńskiego” w ramach której wykonane zostaną:

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych Użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia

 

 


Cel: wypłata dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie dla pracownika.

Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r.


 


Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-iv

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-iii?module=aktualnosci

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-ii?module=aktualnosci

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/rondo-na-miare-xxi-wiekuw-poniecu-powstanie-nowe-rozwiazanie-komunikacyjne

http://www.powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/umowa-z-wojewoda-wielkopolskim-podpisanabudowa-ronda-w-poniecu-bedzie-realizowana-

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/rondo-w-poniecu-z-dofinansowaniemsa-wyniki-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog


Przebudowa drogi powiatowej Siedlec – Pępowo

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/kolejna-informacja-z-realizacji-zadania-pnprzebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlecpepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszorowerowego-

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-siedlec-%E2%80%93-pepowoiv-odbior

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-siedlec-%E2%80%93-pepowoiii-odbior

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlec-%E2%80%93-pepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszo-rowerowego

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/siedlec-%E2%80%93-pepowopierwszy-etap-prac-za-nami

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlec-%E2%80%93-pepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszorowerowego

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/droga-pepowo-siedlec-bedzie-modernizowanaponad-3-5-mln-zlotych-dofinansowania


Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń - Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (Etap II, km 0+619 + 1+530)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od 3+201 do km 4+400

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/11-mln-na-drogi-powiatowe-z-programow-rzadowych


 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie w kwocie 130 052,88 zł.

Całkowita wartość 162 566,10 zł.

Dotacja przeznaczona była na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych na zlecenie powiatu.


Dotacja celowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania remontowego pn "Remont w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach".

 Dofinansowanie w kwocie 131 116,25 zł.

Całkowita wartość 272 570,05 zł.

W ramach zadania  w Domu pomocy Społecznej w Chwałkowie dokonano remontu klatki schodowej, wymiany kotłów oraz remontu łazienek. W domu Pomocy w Chumiętkach dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono malowanie klatki schodowej i korytarza.


Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie polegające na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 3004003U, 3004004U, 3004005U, 3004009U, 3004015U, 3004026U.

Wartość projektu: 293 126 zł

Dofinansowanie w kwocie: 103 824 zł

Cel projektu: wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.) w celu zapewnienia dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Efekt projektu: podniesienie jakości  życia mieszkańców powiatu.


http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-z-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4906p-gostyn-brzezie-wraz-z-budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-%E2%80%93-czesciowy-odbior-prac-i-?module=aktualnosci


 


 


 

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/wielka-ofensywa-drogowa-powiatu-gostynskiegoruszaja-dwie-wazne-inwestycje?module=aktualnosci


http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/wielka-ofensywa-drogowa-powiatu-gostynskiegoruszaja-dwie-wazne-inwestycje?module=aktualnosci


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies