DLA MIESZKAŃCÓW

Fakty powiatowe facebook Youtube

Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego

Tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" jest wyróżnieniem przyznawanym corocznie przez Radę Powiatu Gostyńskiego. Wyróżnienie może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz instytucjom polskim i zagranicznym za wybitny wkład i współpracę na rzecz powiatu oraz promowanie powiatu w kraju i za granicą. Przyznanie uprawnionym wyróżnienia następuje w drodze uchwały rady powiatu. Wręczenie przyznanych wyróżnień odbywa się podczas obchodów ,,Dni Powiatu". 

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" określa uchwała Nr VI/46/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. znajdująca się pod TUTAJ.

Wykaz osób oraz instytucji, którym przyznano wyróżnienie
"Zasłużony dla Powiatu Gostyńśkiego"

2023


2022


2020


2019


2018


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies