Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku

ASF w powiecie gostyńskim 2022


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowano Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem w powiecie gostyńskim w gminie Gostyń wyznaczono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siemowo, Stankowo, Kosowo, Osowo, Stary Gostyń, Daleszyn, Dusina, Stężyca, Szczodrochowo, Dalabuszki, Tworzymirki, Kunowo, Ostrowo, miasto Gostyń wzdłuż linii kolejowej, dalej nad Cukrownią Gostyń do ulicy Nad Kanią.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

- Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r »
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/4679/


Opracowanie: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies