Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 10 lipca 2020 roku

Droga Krajewice – Ziółkowo z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych


Prawie 1,8 mln złotych kosztować będzie modernizacja drogi powiatowej Krajewice – Ziółkowo. Ponad 800 000 zł na realizację inwestycji samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Gostyń. Umowę w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania podpisał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski.  

Powiat gostyński w ubiegłym roku złożył w ramach Funduszu Dróg Samorządowych projekt przebudowy drogi Krajewice – Ziółkowo. Przeszedł on pozytywnie drogę formalną i został wysoko oceniony, dzięki czemu znalazł się na liście zadań do dofinansowania.

W ramach prac wykonane zostanie odwodnienie, roboty brukarskie, poszerzenie jezdni, nowa nawierzchnia oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Zgodnie z podpisaną umową i po przeprowadzeniu procedury przetargowej, całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 1,8 mln złotych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" – Gostyń. Ponad 800 000 zł dofinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę po połowie dołoży powiat gostyński i gmina Gostyń.

- Cieszy nas, że po raz kolejny nasz pomysł został wysoko oceniony i znalazł się na liście przedsięwzięć dofinansowanych przez Wojewodę. Dzięki temu mieszkańcy Krajewic będą mogli niebawem korzystać z nowej nawierzchni oraz chodników. Powiat gostyński aktywnie i skutecznie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przez co możliwa jest realizacja większej ilości inwestycji. Dziękuję również gminom, które partycypują w kosztach przedsięwzięć – podsumowuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies