Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 02 lipca 2020 roku

Droga Wziąchów – Kromolice zmodernizowana


Nowy wygląd zyskała droga na trasie Wziąchów – Kromolice. Inwestycja była możliwa dzięki aktywnemu pozyskiwaniu przez powiat gostyński środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Połowa wartego prawie 1,4 mln przedsięwzięcia pochodzi z rządowego programu. Resztę współfinansował powiat gostyński oraz gmina Pogorzela.

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu od km 8+221,60 do km 10+102,60 na długości 1,881 km” otrzymało w 2019 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach prac wykonano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowano krawężniki oraz chodniki. Na całej długości inwestycji położono nową nawierzchnię. Droga zyskała oznakowanie poziome i pionowe. W bezpośrednim sąsiedztwie stawu znajdującego się przy remontowanym odcinku zamontowano bariery energochłonne.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.

Wartość inwestycji to 1 382 042,50 zł. Połowa tej kwoty pochodzi z rządowego programu: Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę współfinansował powiat gostyński oraz gmina Pogorzela.

Film prezentujący inwestycje - link.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies