Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 27 lipca 2020 roku

Inwestycja zakończona. Ul. Leśna i Poznańska w Piaskach oraz odcinek Smogorzewo – Talary zmodernizowane


Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez powiat gostyński w 2020 roku. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz współpracy z gminą Piaski do użytku oddano prawie 3,5 km  drogi. Zadanie obejmowało modernizację ul. Leśnej i Poznańskiej w Piaskach, skrzyżowanie ul. Leśnej i Drzęczewskiej w Piaskach oraz odcinek Smogorzewo – Talary.

Całkowita wartość zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822” wyniosła ponad 4,6 mln zł. Ponad 2 mln pochodziło z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę po połowie (po 1,3 mln złotych) sfinansował powiat gostyński i gmina Piaski.

Roboty obejmowały usunięcie drzew i krzewów, przebudowę linii energetycznej na ulicy Leśnej, przebudowę skrzyżowania ulicy Drzęczewskiej z ulicą Leśną oraz skrzyżowania z ulicą Poznańską. Ponadto przebudowano istniejące chodniki na ciąg pieszo rowerowy, w Piaskach ustawiono znaki aktywne, wykonano oznakowanie poziome, odmulono przydrożne rowy i   pobudowano wpusty uliczne, wykonano poszerzenie jezdni oraz położenie nowej nawierzchni na długości prawie 3,5 km. Poza tym ustawione zostały bariery ochronne.

Prace trwały od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Grabonoga.

- Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dobrej współpracy miedzy gminą Piaski i powiatem gostyńskim – podsumowuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. I dodaje: - Wspólnymi siłami zmodernizowaliśmy ważny, kluczowy odcinek drogi, który w moim przekonaniu ma podwójny charakter. Z jednej strony lokalny zwłaszcza dla mieszkańców Piasków i mam tu na myśli ul.  Leśną i Poznańską. Z drugiej strony regionalny - połączenie między Smogorzewem i Talarami jest wybierane przez kierowców nie tylko z powiatu gostyńskiego, ale też kierowców korzystających z tranzytu  w kierunku powiatu śremskiego czy docelowo w kierunku Poznania.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Film podsumowujący inwestycję obejrzeć można obejrzeć, klikając tutaj

 

 


 

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies