Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 16 września 2022 roku

Kolejna informacja z realizacji zadania pn, "Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego".


Wartość robót wg umowy 8 979 248,23 zł.

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b 63-800 Gostyń

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie
3 662 399,40 zł

W ramach robót:

1) ułożono warstwę ścieralną jezdni z mieszanki SMA na długości - 4,25 km.

2) pobudowano ścieżkę pieszo - rowerową o nawierzchni bitumicznej na długości 1350 mb

3) wykonano chodniki oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej - 2 483,60 m2

4) ułożono krawężniki betonowe dł. 428 mb, obrzeże betonowe dł. 4498 mb i ściek uliczny z kostki brukowej betonowej, dwurzędowej dł. - 196 mb oraz z elementów prefabrykatów betonowych dł. 297 mb

5) pobudowano kanalizację deszczową z rur PP SN8 na długości 381 mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ściekowymi

6) odmulono i odtworzono rowy na długości 4500 mb

7) wycięto 90 szt. drzew celem poszerzenia istniejącej jezdni do 6,0 m

8) dla poprawy bezpieczeństwa ruchu:

  • ustawiono drogowe bariery ochronne stalowe SP06/1,33 na długości 264 mb
  • ustawiono bariery ochronne stalowe U12A - 678 m
  • wykonano oznakowanie pionowe i poziome jezdni chlorokauczukową na długości przebudowywanego odcinka drogi
  • zamontowano znaki aktywne D-6 na przejściach dla pieszych – 14 szt.
  • zamontowano progi zwalniające płytowe z przejściem dla pieszych U16 - 2 szt.
  • ustawiono radarowe wyświetlacze prędkości solarne - 2 szt.

    Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

 


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies